APIE PARAMĄ

Projektu siekiama tiesiogiai spręsti privačių elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problemą, finansuojant įkrovimo stotelių įrengimą individualiuose namuose, šalia daugiabučių bei sudaryti sąlygas įkrauti EV darbovietėse.

44 mėnesiai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 44 mėnesiai (2022 09 – 2026 03).

53,200 įkrovimo prieigų

Projekto rezultatas: 53 200 įrengtų ir pradėjusių veikti privačių EV įkrovimo prieigų skaičius namų ūkiuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, darbovietėse iki 2026 m. kovo 31 d.

45 mln. EUR

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ (44 552 506,4 Eur) ir Valstybės biudžeto (389 951,31 Eur) lėšos.

Kokiai įrangai skirtas finansavimas?

✅ Kintamos srovės (AC) įkrovimo stotelėms

✅ Finansuojamos tik privačios EV įkrovimo prieigos

✅ Tik nauja ir nenaudota technika

✅ Stotelės turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę

✅ Galima įsirengti stoteles su keliomis priegomis: fiziniams asmenims - iki 22 kW, juridiniams asmenims - iki 44 kW suminės galios

KAS GALI PASINAUDOTI?

Parama elektromobilių stotelių įrengimui skirta tiek FIZINIAMS, tiek JURIDINIAMS asmenims

Fiziniai asmenys


Juridiniai asmenys

Apšvietimo tinklus valdantys subjektai


PARAMA EV 

STOTELĖMS ĮSIGYTI

Į ką svarbu atkreipti dėmesį ĮMONĖMS


Į ką svarbu atkreipti dėmesį FIZINIAMS ASMENIMS

KVIETIMŲ KALENDORIUS

Kvietimų teikti paraiškas laikotarpis

Preliminari kvietimų suma, EUR

Siektina reikšmė

2022 09 – 2023 02

12 mln. eurų

15 462 įkrovimo prieigos

2023 05 - 2023 10

20 mln. eurų

25 771 įkrovimo prieiga

2024 01 - 2024 06

9 mln. eurų

11 967 įkrovimo prieigos

PARAIŠKOS FORMOS PILDYMAS

Ko reikia paraiškos pildymui?


D.U.K.

Kur kreiptis dėl paraiškos teikimo?

Detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. bus nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Kontaktai: konsultavimas jungtinio projekto klausimais vykdomas elektroniniu paštu ikrovimo.stoteles@ena.lt ir tel. 8 619 13 576.

Kokie yra įsipaireigojimai gavus paramą ir įgyvendinus projektą?

Įgyvendinamiems projektams nustatomas reikalavimas užtikrinti projekto tęstinumo reikalavimus vienerius kalendorinius metus po dotacijos išmokėjimo.

Ar galiu gauti paramą greito įkrovimo (DC) stotelėms?

Ne, parama galioja tik kintamos srovės (AC) stotelėms.

Ar galiu gauti paramą, jei pats susimontuoju stotelę?

Elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Elektros įrenginių įrengimo atestatą. Jei tokio atestato neturite, tuomet negausite paramos, jei susimontuosite pats.

Ar juridiniai asmenys gali gauti paramą?

Taip. Finansavimas, skiriamas projektams, kuriuos vykdo fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis.

Kiek paraiškų galiu teikti?

Vienas projekto pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti tik vieną projekto paraišką, tačiau nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga, skaičius

Kokiai įrangai galioja finansavimas?

Galioja tik naujai nenaudotai technikai, kintamos srovės (AC) stotelėms, būtina dinaminio apkrovos valdymo funkcija.

Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?

-Fiziniai ir juridiniai asmenys per ne daugiau kaip 6 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

-Bendrija/daugiabučio namo administratorius per ne daugiau 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

Kokios galios stotelei galiu gauti paramą, jei įsirengiu stotelę privačiame name?

Parama galioja kintamos srovės (AC) stotelėms įsigyti nuo 3,7 kW iki 11kW. 

Kur galiu rasti susijusį įstatymą?

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“.

Kas yra dinaminis apkrovos valdymas (DLM)?

Dinaminio apkrovos valdymo funkcija saugiai paskirsto energijos sąnaudas tarp jūsų elektromobilio, įkrovimo stotelės ir visų kitų įrenginių. „Elinta Charge“ įkrovimo stotelėse įrengtas papildomas išmanusis energijos skaitiklis, matuojantis pastato energijos suvartojimą. Elektros energijos galios likutis perduodamas į įkrovimo stotelę jūsų elektromobiliui įkrauti.

Sekite mus

.